BAŞVURU FORMU

BAŞVURU FORMU

Anadolu Gençlik Federasyonu "Empowering Young People (NEETs) for E-Commerce Jobs" Projesi Başvuru Formu

Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) tarafından yürütülen, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKG PRO) tarafından finanse edilen Empowering Young People (NEETs) E-Ticaret eğitimlerine sen de katılabilirsin.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı” (NEETs)(NEET PRO)” kapsamında Federasyonumuzun yürütücüsü olduğu " Empowering Young People (NEETs) for E-Commerce Jobs" isimli projemiz , gençleri NEET (Not in Education, Employment, or Training) kategorisinde olan ve e-ticaret sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen bir projedir. Proje kapsamında, gençlere e-ticaretin temel prensipleri, dijital pazarlama, online satış teknikleri ve müşteri ilişkileri gibi konularda eğitimler verilecektir. Ayrıca, katılımcılara staj ve iş deneyimi fırsatları sunularak pratik becerilerinin geliştirilmesi desteklenecektir.

Proje, gençlerin iş gücüne katılımlarını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlamalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarını hedeflemektedir.

* Yıldızlı alanları doldurmak zorunludur.