Hakkımızda

ANADOLU GENÇLİK FEDERASYONU
Ankara’da daha önceden kurulmuş farklı misyon ve vizyonu olan 5 gençlik derneğinin bir araya gelmesi ile Ankara’da 2007 yılında kurulmuştur.
Farklı fikir ve düşüncelerin harmanlandığı, hepimiz için önemli olan Anadolu gençliğinin sesini duyurma ve gelişimini sağlama olan amaçlarımızı gerçekleştirmek maksadıyla bir araya geldik.

Federasyonumuzun temel hedefi; yarının yetişkinleri-gençlerin kamusal yaşamın çeşitli alanlarına aktif katılımını sağlamak-aktif vatandaşlık bilincini, demokratik vatandaşlığı teşvik etmek için gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve liderlik tutumunu geliştirmektir.
Ayrıca, farklı sosyal, dini ve etnik gruplardan gençlerin, mülteci ve engellilerin yetenek ve potansiyel ve kariyer gelişimini desteklemektedir. Federasyon, yürüttüğü çalışmalarda hak temelli bir yöntem benimser, cinsiyet eşitliği ve sıfır ayrımcılık politikasını uygular.

ANGEF’in şu anda proje yöneticileri, iletişim uzmanı, izleme uzmanı, gönüllü koordinatör, finans uzmanı ve grafik ve BT uzmanı gibi pozisyonlarda kalıcı ve proje bazlı sözleşmelerde 6 (Altı) çalışanı ve 7 (Yedi) daimî gönüllüsü bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler de faaliyetlerimizde yer almaktadır.

ANGEF ekibinin uzmanlığı, eğitim, siyaset bilimi, iletişim, kişisel gelişim, sosyal hizmet, uluslararası ilişkiler, mimarlık ve grafik tasarım gibi alanlarda farklılık gösterir. ANGEF personelinin üç üyesi ulusal akredite eğitmenlerdir ve beşi proje yöneticisi olarak sertifikalandırılmıştır.
ANGEF’in misyonu, "yarının yetişkinleri" nin aktif vatandaşlar haline gelmesi için gençlerin ihtiyaç duyduğu becerileri ve liderlik tutumunu geliştirmektir.
Hedeflerimize ve misyonumuza ulaşmak için aşağıdakilerden oluşan faaliyetler geliştiriyoruz:
• Gençler arasında demokratik değerleri, siyasi katılımı ve sosyal aktivizmi teşvik etmek
• Gençlerimizin eğitim süreçlerine katkıda bulunarak istihdam edilmelerinin önünü açmak.
• Gençler arasında gönüllülüğün ve yaygın eğitimi teşvik etmek
• Kamu politikaları oluşturma sürecine gençlerin katılımı
• Daha güçlü bir demokrasi için eğitim- Gençlere yönelik eğitim programlarının uygulanması
• Gençlik kuruluşları arasında uluslararası iş birliğini teşvik etmek;
• Seminer, konferanslar düzenlemek (kariyer gelişimi, kişisel gelişim, aktif vatandaşlık, STK bilinci, toplum, insan haklarının bir parçası olarak kültürel haklar, gençlik politikası);
• Yerel ve ulusal seçilmiş politikacıların performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
Diğer nitelikler ise kamu kazanımları, kurumsal sosyal sorumluluk yöneticisi ve halkla ilişkilerdir.

ANGEF kurulduğu günden beri çeşitli düzeylerde projelere katılmış ve 2017 yılında bir Erasmus+ AGH projesi yürütmüştür. Bunun haricinde çeşitli derneklerle birlikte iştirakçi olarak katıldığı projeler bulunmaktadır. ANGEF’in faaliyet gösterdiği ana alanlar sivil katılım, özellikle kamu şeffaflığı alanında kamu politikalarının geliştirilmesi, yerel meclis üyelerinin ve belediyelerin faaliyetlerinin izlenmesi, uluslararası iş birliği, gençlik ve yetişkin eğitimi, yaygın eğitim ve genç istihdamının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.