Üye Derneklerimiz

1- Yeşil Kalkınma Derneği
2- Sürdürülebilir Kalkınma ve Bilişim Teknolojileri Derneği
3- Politik Araştırmalar Derneği
4- Ankara Gençlik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
5- Girişimcilik Okulu Derneği
6- Atlı Arama Kurtarma Derneği
7- Sürdürülebilir Kalkınma ve Enformasyon Derneği