Angef Tüzük

Anadolu Gençlik Federasyonu amacı; gençlerin her kademede eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarına kendilerine ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, sorunlarının araştırılmasına, çözüm yollarının bulunmasına ve destek sağlanmasına, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetiştirilmelerine, Cumhuriyetin, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin yaygınlaştırılmasına, aile, toplum ve milli, manevi ve ahlaki duyguların güçlenmesine, ülke ve dünya  barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini amaçlayan üye derneklerin, kendi aralarında, ulusal ve uluslar arası düzeydeki kamu yöntemleri, yerel yöntemler, özel ve gönüllü kuruluşlarla kuracakları iletişim ve işbirliğinde eşgüdümün sağlanmasına ve amaçların gerçekleştirilmesine, katkıda bulunmak ve Federasyonumuzun amacı Türk Gençliğini uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edecek gençler yetiştirmektir.

Tüzüğün tam halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

İndirilebilir İçerik
Angef Tüzük