Değerlerimiz

Anadolu Gençlik Federasyonu Temel Değerleri
 

1. İnsan haklarına bağlılık
2. Barışseverlik
3. Bağımsızlık ve tarafsızlık
4. İnsana hizmet
5. Demokrasi
6. Yönetişim
7. Katılımcılık
8. Her türlü ayrımcılığa karşı durma
10. Cinsiyet Eşitliği
11.Dayanışma
12. Gönüllülük
13. İnsani yardım ve gıda güvenliği
14. Sürdürülebilirlik
15. Hoşgörü
16. Yenilikçilik