Türkiye Delegasyonu Olarak ANGEF ile Akdeniz Gençlik Öğrenci Projesi Gerçekleştirildi

Akdeniz'in Ötesinde (Across the Sea our bond to the mediterrenean) projesi, Haziran 2023 - Akdeniz çevresindeki gelişmiş on dört ülkeden 40'tan fazla genç öğrenciyi kapsayan önemli bir projedir. 2022-2023 akademik yılı boyunca yürütülen proje, iklim değişikliği ve bunun göç üzerindeki etkisi konularında farkındalık yaratmayı hedeflemiştir. Proje, her bir delegasyonun kendi ülkesine odaklandığı 2-4 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye delegasyonu olarak ANGEF (Akdeniz için Birlik Gençlik Öğrenci Forumu) katılımıyla gerçekleştirildi. 

Proje, Eylül-Haziran ayları arasında gerçekleşen çevrimiçi toplu tartışma toplantıları ve araştırma süreci ile desteklendi. Bu süreç, Haziran 2023'te Cenova'da gerçekleştirilen bir toplu tartışma ile sonuçlandı. Türkiye delegasyonu ANGEF, çalışmalarıyla projeye önemli bir katkı sağladı ve Akdeniz çevresindeki genç nesiller arasında dostluk ve işbirliği bağlarının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulundu.

Akdeniz için Birlik (UfM), Avrupa'dan 43 kuruluşu bir araya getiren hükümetlerarası bir kuruluştur ve Akdeniz'de faaliyet göstermektedir. Akdeniz'in Ötesinde Projesi, UfM tarafından desteklenerek, Akdeniz ülkeleri arasında güçlü bir işbirliği imkanı sunmuştur. Ayrıca, projenin amacı, farklı Akdeniz ülkeleri arasında bir ağ oluşturarak kültürel işbirliğini geliştirmek ve genç nesilleri güncel konularda eğitmek üzerine odaklanmaktadır.

Projede belirlenen hedefler arasında, farklı Akdeniz ülkeleri arasındaki kültürel bağı güçlendirmek, eşitsizlikleri ortadan kaldırarak farklılıklara değer vermek ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunlara proaktif bir yaklaşım geliştirmek yer almaktadır. Bu sayede, Akdeniz çevresindeki gençlerin bilinçlendirilmesi ve katılımı sağlanarak, bölgedeki iklim değişikliği sonuçlarına etkili bir şekilde mücadele edilebileceği düşünülmektedir.

Türkiye delegasyonu olarak ANGEF'in katılımıyla gerçekleştirilen bu proje, gençler arasında işbirliği ve kültürel anlayışın artırılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Proje, Akdeniz'deki genç nesillerin gelecekteki sorunlara aktif bir şekilde çözüm bulma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak ve bölgedeki sürdürülebilirlik ve entegrasyon çabalarına ivme kazandıracaktır.