NEET’lere İnovatif Çözümler İçin Kritik Buluşma: Ankara'da Gerçekleşen Beyin Fırtınası Toplantısı

Ankara, 27.10.2023

Bugün Ankara'da gerçekleşen bir beyin fırtınası toplantısı, işgücüne katılımlarını artırmayı hedefleyen konsorsiyum üyelerini bir araya getirdi. Toplantının odak noktası, NEET (Eğitimde, İstihdamda veya Eğitim ve İstihdamda Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençler) bireylerine etkili bir şekilde ulaşmak ve onların projeden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaktı.

Toplantıya katılanlar arasında kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen sektörlerden temsilciler bulunuyordu. Sivil toplum kuruluşları, mesleki eğitim okulları, odalar, üniversiteler, sürekli eğitim merkezleri, özel şirketler ve ilgili kamu yetkilileri etkinliğe katılım sağlayarak, geniş bir perspektiften bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular.

Toplantının lideri ANGEF, konsorsiyum üyelerini ve yüklenicileri bir araya getirerek, etkili bir işbirliği ortamı sağladı. İŞKUR uzmanı da toplantıya katılarak, işgücüne erişim konusunda uzman görüşlerini paylaştı. Ayrıca, halkla iletişim uzmanının katkılarıyla, projenin halka daha etkili bir şekilde duyurulması ve toplumun projeye dahil edilmesi için stratejiler oluşturuldu.

Toplantı, interaktif bir format içinde gerçekleşti. Katılımcılar, gruplar halinde beyin fırtınası yaparak, NEET bireylerinin projeye nasıl dahil edilebileceği konusunda çeşitli fikirler ortaya koydular. Bu süreç, farklı bakış açılarını bir araya getirerek, projenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kapsamlı bir strateji oluşturulmasına katkı sağladı.

Toplantı, bir gün boyunca devam etti. Gün sonunda katılımcıların katkılarıyla bir öneri ve strateji listesi oluşturuldu. Bu sayede, şeffaf bir iletişim ve paydaşlar arasında sürekli bir etkileşim sağlanarak, projenin başarısı için önemli bir adım atılmış oldu.

Ankara'da gerçekleşen bu kapsamlı beyin fırtınası toplantısı, NEET bireylerinin işgücüne katılımlarını artırmak için atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Toplantı, konsorsiyum üyelerinin bir araya gelerek, ortak hedef doğrultusunda işbirliği yapma ve inovatif çözümler üretme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.