Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEETPRO) Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEETPRO) projesinin açılış toplantısı 28-29 Ağustos 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren açılış toplantısına ANGEF yönetici ve üyeleri, proje ekibi ve iştirakçiler olmak üzere 40 kişi katılım sağladı. 

Toplantı, proje ekibinin ve görevlerinin katılımcılara tanıtılmasıyla başladı. İlerleyen süreçte iletişim ve yönetimde herhangi bir zorluk yaşanmaması adına projeye katkıda bulunacak herkese süreç ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Görev dağılımı ve genel bilgilendirme sonrasında proje ve faaliyetler anlatıldı. Eğitim içerikleri, faaliyet planları, hedef kitleye ulaşmanın yolları hakkında içerikler paylaşıldı. Son olarak proje sonunda elde edilmek istenen hedefler ve bu hedeflerin nasıl elde edileceği anlatıldı. Toplantı sonunda katılımcılardan görüş, öneri ve soruları da alınarak açılış toplantısı başarıyla sonlandırıldı.