Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü ile yürütülen ENHANCER Projesi Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı kapsamında uygulanacak olan "Kapsayıcı Girişimcilik için Yerel STK'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi faaliyetlerinden biri olan Başlangıç Toplantısını gerçekleştirdik.

Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) bünyesinde Ankara’da düzenlenen başlangıç toplantısına; Türk Hava Kurumu Üniversitesi, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ANGEF gönüllüleri katıldı.

Toplantının açılışı Anadolu Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mesut Karaağaç'ın konuşmasıyla başladı. Karaağaç bu çalışmayla hedef illerdeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, geçici koruma altındaki Suriyeliler’in kendi geçim kaynaklarını yaratma imkanını genişletmek ve girişimcilik faaliyetlerinin yerelde desteklenmesini sağlamak istediğini belirterek, “Geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Ev sahibi Topluluklara katılımına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Proje koordinatörü Gizem Polat ise katılımcılara, proje hakkında özet bilgiler verdikten sonra proje kapsamında uygulanacak çeşitli faaliyetleri ve aktiviteleri detaylandırdı. Kişisel, toplumsal ve küresel kalkınma hedeflerinin sağlanmasında bireyin girişimcilik ruhunun oluşması için en önemli ihtiyaçlardan biri olan eğitimin öneminden bahsetti. 

Toplantıdaki bir diğer konu ise Suriyeliler'in iş piyasasına erişimi idi. Türkiye’ye göç eden geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Türkiye iş gücü piyasasına erişimlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çalışma hayatında yaşadıkları deneyimler örneklendirerek açıklandı. Türk vatandaşların ve Suriyeli girişimcilerin iş ve istihdam alanlarında girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki sorunlara yönelik çözüm geliştirme önerileri ele alındı.