Angef Söyleşileri

Anadalu Gençlik Federasyonu Söyleşileri kapsamında ülkemizin kanaat önderlerini söyleşilerimizde konuk olarak ağırladık.

Angef Söyleşileri

Anadalu Gençlik Federasyonu Söyleşileri kapsamında ülkemizin kanaat önderlerini söyleşilerimizde konuk olarak ağırladık.
  • 15 Ekim 2014 Çarşamba

  • Kategori

    Tamamlanan Projeler

Tüm Projeler

Federasyon Genel Merkezimizde yaptığımız söyleşilerimize, Hasan Celal GÜZEL, Prof. Dr. Nurullah ÇETİN, Abdüllatif ŞENER, AK Parti Meclis Üyesi Hayri ÇAĞIR, Yazar Ayşe SUCU, Devlet eski Bakanı Sadi SOMUNCUOĞLU olmak üzere birbirinden değerli konuklar katıldı.

Amaç

Anadolu Gençlik Federasyonu Söyleşilerindeki esas amacımız konukların deneyim paylaşımı sayesinde katılımcılara gerekli bilgilerin aktarılmasıydı.

Kapsam

Söyleşilerimiz kişisel deneyimler üzerine kurgulandı. Temel değerlerimizden olan "partilerüstülük" ilkesine bağlı kalınarak faaliyetler yürütüldü.