İş'te Gençler Projesi

Anadolu Gençlik Federasyonu tarafından yürütülen; İş'te Gençler Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almıştır

İş'te Gençler Projesi

Anadolu Gençlik Federasyonu tarafından yürütülen; İş'te Gençler Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almıştır
  • 05 Şubat 2023 Pazar

  • Kategori

    Tamamlanan Projeler

Tüm Projeler

Anadolu Gençlik Federasyonu tarafından yürütülen; İş'te Gençler Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Sivil Toplum Diyaloğu” Türkiye’deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir hibe programdır. Sivil Toplum Diyaloğu, AB müktesebatı ile ilgili alanlarda Türkiye’deki ve AB’deki sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen iş birliği ve ortaklıklar vasıtasıyla AB normlarının ve iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılmasına vesile olmaktadır.

PROJE WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

CFCU'da Projemizi Görmek için tıklayınız

Proje Engelli gençlerin istihdamını artırmayı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini desteklemeyi hedeflemektedir. Projede Engelli Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için rehberlik hizmetleri verilecektir. Bu hizmet stratejik bir yaklaşım çerçevesinde kariyer rehberliği şeklinde gerçekleşecektir. Engelli gençlerin Türkiye ve Avrupa’da istihdam edilebilmeleri için yetkinlik ve becerilerinin neler olması gerektiği ve karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 4 mentör akademisyenler tarafından geliştirilecek kaynaklar ışığında 100 engelli gence mentörlük hizmeti verilecektir. Buna ek olarak, engelli gençlerin istihdamına ilişkin iyi uygulama ve tecrübe paylaşımını sağlamak için teknik ve çalışma ziyaretleri Macaristan ve Türkiye arasında karşılıklı gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin AB üyeliği sürecine katkı sağlamaya yönelik farkındalık artırıcı sosyal medya kampanyası da projenin diğer ana faaliyetlerinden biridir.

Projenin ana hedef grubu 18-29 yaş aralığında olan engelli gençler olup, STK’lerde projenin hedef grubunda olduğu gibi nihai faydalanıcıları arasında yer almaktadır. Proje toplam 15 ay sürecek olup, faaliyetler Türkiye ve Macaristan'da gerçekleşecektir.

Projenin Amaçları
Proje, Engelli Gençlerin (YwD) istihdam edilebilirliğini artırmak için rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.Stratejik yaklaşımın ve kariyer rehberliğinin bir sonucu olarak, YwD, Türkiye ve AB'de istihdam bulmak için hangi yetkinlik ve becerilerin ve güçlü yanların nasıl geliştirileceğini öğrenecektir.

İkinci proje hedefi, her iki ülkedeki yanılgıları, önyargıları ve endişeleri ele alarak Türkiye’nin Türkiye ve Macaristan’daki AB üyeliğine verilen desteği artırmaktır.

Proje, YwD'nin istihdamını artırmayı ve uzun vadede Türkiye'nin AB'ye entegrasyonuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Eylemin hedeflerine ulaşmada kolaylaştırıcı faktör, fiziksel ve çevrimiçi toplantılar yoluyla proje ortakları arasında sürdürülebilir ve sürekli diyalogdur.

Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar
Ana hedef grup Türkiye ve Macaristan'da 15-29 (100) yaş arası engelli gençlerdir. Ayrıca, her iki ülkede de halkı bilinçlendirme kampanyasıyla 5000 yerel vatandaş, Türkiye’nin AB üyeliği hedef alınmaktadır.

Ayrıca, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan (20), kamu kuruluşlarından (10), kar amaçlı kuruluşlardan (20) Gençlik ve YwD'nin gelişimine odaklanacak temsilciler olacaktır.

Hareketlilikten iştirakçilerle birlikte sadece ANGEF ve COMPASS yararlanacak.

Konsorsiyum temsilcileri, personel ve / veya başvuru sahiplerinin, iştirakçilerin ve paydaşların üyeleridir.

Seçim Kriterleri: Konsorsiyumdan katılımcılar, ilgili alandaki uzmanlıklarına, deneyimlerine ve / veya çalışmalarına göre seçilecektir. Katılımcıların yarısı kadın olacak. Katılımcı YwD'ninP'si kadın olacak.

Toplum bilinçlendirme toplantısına katılan vatandaşların yarısı kadın ve genç olacak.

Nihai yararlanıcılar, gençler olacaktır. kar amacı güden, gütmeyen yerel sakinler, kamu kurumları ve eğitim kurumları (Yüksek Öğretim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi) gençliğin gelişimi ve Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili çalışma yapan veya ilgili olanlar