Kapsayıcı Girişimcilik

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı

Kapsayıcı Girişimcilik

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı
  • 05 Şubat 2023 Pazar

  • Kategori

    Tamamlanan Projeler

Tüm Projeler

Başvuru Sahibi: ANADOLU GENÇLİK FEDERASYONU (ANGEF)
Başvuru Ortağı: İLERI ATILMA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ
Proje Süresi: 12 AY

Projenin Genel Amacı: STK’ların yerel girişimcilik ekosistemindeki gücüne katkıda bulunmak
Projenin Özel Amacı: Girişimciliğin geliştirilmesi için yerel STK'ların teknik ve insani kapasitelerinin artırılması

Hedef Grup: Ankara, Hatay ve Gaziantep'te göçmen kapsayıcı girişimcilik ve/veya sosyo-ekonomik entegrasyon alanında çalışan STK’lar (TOPLAM 30 STK)
Nihai Yararlanıcılar: Geçici koruma altındaki Suriyelilerin (SuTPs) ve Ülkemizdeki (LHCs) girişimciler