STK'lar dezavantajlı ve marjinalize edilmiş genç gruplara farklı alanlarda destek sağlarlar. Hem ihtiyaçların karşılanması, hem de savunuculuk faaliyetleriyle gençlerin psikososyal sağlıklarının iyileştirilmesine ve toplumsal katılımlarının artırılmasına katkıda bulunurlar.

Marjinalize edilmiş ve dezavantajlı gruplar arasında Türkiye'de çeşitli genç gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar arasında özellikle ekonomik olarak dezavantajlı olanlar, kırsal bölgelerde yaşayanlar, göçmenler, engelliler, ayrımcılığa uğrayan LGBTI+ bireyler, madde bağımlılığı olan gençler, göçmen veya farklı etnik kökene sahip olan gençler gibi gruplar yer almaktadır. Bu gruplar genellikle sosyal dışlanma, ayrımcılık, eşitsizlik gibi zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumlar, gençlerin psikososyal sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Dezavantajlı genç gruplar arasında yer alan engelli gençler, fiziksel veya zihinsel engeller nedeniyle sosyal etkileşimde zorluklar yaşayabilirler. Alkolik veya madde bağımlısı gençler, bağımlılıkla mücadele ederken psikososyal sorunlar yaşayabilirler. LGBTI+ gençler ise heteronormatif toplum normlarından dolayı dışlanma, ayrımcılık, şiddet gibi zorluklarla karşılaşabilirler ve bu da ruh sağlıklarını etkileyebilir.

Türkiye'deki genç nüfusun sosyal iletişim durumu ve düzeyi, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte hızla değişen bir tabloya sahiptir. Gençler, sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden yoğun bir şekilde iletişim kurarlar. Ancak, bu iletişim araçları bazen yüz yüze iletişimin yerini alabilir ve derin, anlamlı ilişkilerin kurulmasını zor hale getirebilir. Aynı zamanda, dijital iletişimin artmasıyla birlikte siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu faktörler, gençlerin sosyal iletişim becerilerini ve sağlıklı ilişkiler kurma yeteneklerini etkileyebilir. 

Bir STK olarak derneğimiz, marjinalize edilmiş genç grupları topluma kazandırma yönünde birçok fayda sağlamaktadır. Öncelikle, bu gruplara destek ve yardım hizmetleri sunarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktayız. Hedeflerimiz arasında engelli gençlere erişilebilirlik sağlamak, madde bağımlılığı olan gençlere tedavi ve rehabilite imkanları sunmak, LGBTI+ gençlere destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak gibi faaliyetler bulunmaktadır. STK'lar ayrıca, bu genç grupların haklarını savunmak, farkındalık yaratmak ve toplumda eşitlik için mücadele etmek amacıyla çalışmalar yaparlar. Sosyal adalet, insan hakları ve eşitlik konularında savunuculuk yaparak, bu grupların yaşadığı zorluklara dikkat çekerler.

STK'lar dezavantajlı genç gruplara destek sağlamanın yanı sıra, gençlerin katılımını teşvik ederek güçlendirme ve liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Eğitim, mentorlük, istihdam programları, mesleki beceri geliştirme gibi faaliyetlerle gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarırlar ve topluma aktif katılımlarını sağlarlar. STK'ların bu gruplara sunduğu destek ve hizmetler, gençlerin daha güçlü, bağımsız ve umut dolu bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olur.