Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) Genel Başkanı Mesut KARAAĞAÇ ile Genel Başkan Yardımcısı Uğur SAĞIN, Sahipkıran Stratejij Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret ederek ANGEF ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Ziyarette SASAM ve ANGEF arasında yapılabilecek işbirlikleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) Genel Başkanı Mesut KARAAĞAÇ ile Genel Başkan Yardımcısı Uğur SAĞIN, Sahipkıran Stratejij Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret ederek ANGEF ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Ziyarette SASAM ve ANGEF arasında yapılabilecek işbirlikleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.


 

SASAM HAKKINDA
Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir.
Merkez;
a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek,
b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak,
c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,
ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.