Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) olarak, bugün Dünya Çevre Günü'nde, hepimizi çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba göstermeye çağırıyoruz.

Anadolu Gençlik Federasyonu (AGF) olarak, bugün Dünya Çevre Günü'nde, hepimizi çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba göstermeye çağırıyoruz.

Çevre, insanlığın en değerli mirasıdır. Ancak, küresel ısınma, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi çeşitli çevresel sorunlar, bu mirası ve dolayısıyla gelecek nesillerin yaşamlarını tehdit etmektedir. Kendimiz, toplumumuz ve dünya genelinde hepimiz için daha iyi bir yaşam sağlamak adına, çevreye olan saygımızı ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamalıyız.

ANGEF olarak, gençlerin sürdürülebilir bir dünyayı şekillendirme gücüne inanıyoruz. Bu yüzden çevre eğitimi ve farkındalığına yönelik etkinlikler düzenlemekteyiz. Aynı zamanda, gençlerin karar verme süreçlerinde yer almasını sağlamak ve politikaların çevresel sonuçları üzerine bilinçli kararlar alabilme yeteneklerini artırmak için çaba göstermekteyiz.

Bu Dünya Çevre Günü'nde, gençler olarak çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir bir dünyanın oluşturulmasına yönelik çabalarımızı taahhüt ediyoruz. Bizden sonraki nesillerin de temiz hava soluyabileceği, temiz suya erişebileceği ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarabileceği bir dünya için sorumluluğumuzu yerine getirme sözü veriyoruz.

Dünya Çevre Günü, dünya çapında, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için gereken adımların atılması konusunda farkındalık yaratmaktır. Hepimiz bu yolculuğun bir parçasıyız ve her birimizin katkısı önemlidir. Çünkü bu dünya hepimizin ve gelecek nesillerin.

Anadolu Gençlik Federasyonu olarak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek adına, tüm gençlerden ve toplumun tüm bireylerinden destek bekliyoruz.